Het belang van BIM onderwijs

In het afgelopen jaar lijkt de Nederlandse bouwsector volledig op stoom te zijn gekomen. Zelfs in zodanige mate dat er een groot tekort aan technisch personeel dreigt. En voor het eerst zijn het niet alleen de uitvoerende beroepen waar vakpersoneel schaars is, maar lijkt het zwaartepunt te liggen in ondersteunende functies voor de volledige bouwbranche. Iets wat ook, en misschien wel met name, geldt voor gekwalificeerd BIM personeel. Lees verder

BIM implementatie

BIM implementatie

Bimforce bezit hoogwaardige expertise op het gebied van inrichting van (projectonafhankelijke) informatie processen binnen bedrijven. Hierin kan een volwaardig adviestraject voor de implementatie van BIM binnen een organisatie worden doorlopen, maar kan Bimforce zich ook richten op specifieke deelgebieden waarbij de opdrachtgever ondersteuning wenst.

Onze diensten ten aanzien van de implementatie van BIM kunnen worden ingedeeld in drie deelgebieden waarover u op de volgende pagina’s meer kunt lezen

Strategische implementatie

Bimforce kan u ondersteunen bij het ontwikkelen van strategische (bedrijfs)visie op BIM binnen de organisatie. Hierbij wordt ook een risico-analyse opgesteld ten aanzien van het Informatie Management binnen de organisatie en de benodigde aanpassingen en verbeteringen.

Op basis van deze strategische visie kan Bimforce u adviseren in proces, BIM en informatie optimalisaties binnen de organisatie in relatie tot bedrijfsprocessen.

Technische implementatie

Bimforce kan u op basis van de strategische visie ondersteunen en adviseren in techniek en proces architectuur. Met als doel een optimale integratie van de gewenste BIM processen in uw huidige soft- en hardwarelandschap. Hierbij zullen we de informatiestromen die ontstaan uit bedrijfsprocessen analyseren en in kaart brengen zodat u precies weet welke wijzigingen er nodig zijn en wat de bijbehorende investeringen gaan zijn. Tot slot zullen we een inventarisatie maken van de knelpunten en u ondersteunen in het uitwerken van de implementatieplannen.

Nadat het planvormingstraject is doorlopen kan Bimforce u ondersteunen bij het uitrollen van de benodigde soft- en hardware aanpassingen en inrichten van de verschillende systemen.

Praktische implementatie

Bimforce kan u ondersteunen in het omzetten van de strategische visie in concrete beleidsdocumenten zoals een implementatie agenda, competentie analyse, opleidingsplan, investeringsplan, enzovoorts. Hierbij kan Bimforce de benodigde standaard contract documenten t.b.v. BIM programma zoals een Informatie Leverings Specificatie, BIM Protocol en/of BIM Uitvoeringsplan samen met u opstellen.

Ook verzorgt Bimforce begeleiding en ondersteuning bij de uitwerking van het BIM programma in concrete werkmethodes. Denk hierbij aan de ontwikkeling van standaard projectdocumenten zoals templates, standaard modelcontroles, bibliotheken, uitwisselprotocollen, etc.

Bimforce kan op diverse bedrijfsniveaus voorzien in de benodigde training en opleiding benodigd bij het implementeren van BIM, vanaf de eerste planvorming tot daadwerkelijk uitvoeren van concrete projecten.

  • Workshops met medewerkers om inzicht te geven in het veranderproces wat in wordt gegaan, bespreken van mogelijke vragen en zorgen, ophalen van ideeën en visies van medewerkers en het creëren van draagvlak;
  • Workshops om een algemene inleiding in BIM te geven aan middel- en hoger personeel inzake het leidinggeven in en aansturen van BIM projecten.
  • Ontwikkelen educatieprogramma's uitvoerend personeel en verzorgen van de opleiding en training van uitvoerend personeel op praktisch niveau.

Hoe werkt dit?

Het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe strategische visie binnen een organisatie is maatwerk. En maatwerk begint bij kennismaking. Indien u gebruik wenst te maken van onze services nodigen wij u uit contact met ons op te nemen. Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek kunnen we uw behoeften inventariseren en vervolgstappen benoemen.

Fields marked with * are required

diensten

Bimforce levert een breed palet aan hoogwaardige diensten die onze klanten in staat stellen om hun BIM en Informatie Management processen te implementeren en verbeteren. Onze zeer ervaren en gekwalificeerde consultants kunnen uw bedrijf ondersteunen in het volledige verbeterproces, van een inventarisatie van de huidige situatie, het opstellen van strategische en praktische adviezen, uitwerken en implementeren van de praktische invulling en tot slot monitoring van de voortgang.

In deze sectie vindt u meer informatie over de diensten die door Bimforce worden geleverd

Homepage

BIM oplossingen

Bimforce ontwikkelt software oplossingen die BIM processen ondersteunen en verbeteren, zoals onze BIM content generator VerteX, en ons project datamanagement platform Grids. Verder ontwikkelt Bimforce ook custom oplossingen op het gebied van IFC, Revit, Linked data en semantische databases.

Meer over VerteX

BIM training

Bimforce geeft BIM trainingen voor de meest gebruikte tools en workflows voor BIM zoals IFC, Revit, Navisworks en Solibri. Daarnaast hebben we lesmethoden ontwikkeld voor het leren werken met diverse standaarden zoals de NLRS, BIM Basis ILS, de Basis USO en de RVB-BIMnorm. Ook kan Bimforce de ontwikkeling van opleidingsplannen en/of curricula ondersteunen. Bimforce heeft ruime ervaring met het opzetten van BIM Opleidingen, zowel intern als commercieel.

Meer over onze trainingen en opleidingen

BIM implementatie

Met enkele decennia aan gecombineerde praktijkervaring met BIM kunnen wij uw bedrijf helpen met alle facetten van de implementatie van BIM. Bimforce beschikt over architecten en engineers met praktijk ervaring op zeer complexe BIM projecten. Verder zijn zij leidende experts op het gebied van IFC, Revit en standaardisatie.

Meer weten over BIM-implementatie