Model controles

Heeft u een BIM-model ontvangen van uw opdrachtnemer en wilt u weten of de gemaakte afspraken goed zijn nageleefd? Of heeft u zelf een BIM-model gemaakt en wilt u weten of er nog fouten in staan, informatie ontbreekt, of er dubbelingen zijn in elementen en parameters of waar er relevante clashes zitten?

Laat dan uw model door Bimforce controleren. Wij hebben een geautomatiseerde en standaard werkwijze, waarbij uw hele model van onder tot boven wordt gechecked op clashes, parameterbenamingen, aanwezigheid en correctheid van ingevulde informatie, effici├źntie en performance van het model.

Uw modellen wordt geautomatiseerd door scripts van Bimforce uitgelezen, waarbij alle fouten en gebreken feilloos boven tafel komen. Dit wordt overzichtelijk in een rapport weergegeven en voorzien van een conclusie en advies voor de eventuele te ondernemen vervolgstappen.

Bimforce controleert indien gewenst of uw model voldoet aan o.a. de volgende standaarden en werkwijzen:

  • basis ILS
  • NL-RS
  • Nl-Sfb
  • Stabu

Hiernaast kan Bimforce uiteraard ook controleren op naleving van projectspecifieke afspraken. De controleregels die wij hiervoor opstellen kunnen indien gewenst na afloop van het project aan u worden overgedragen, zodat u een volgende keer de controles zelf zou kunnen uitvoeren.

Wij kunnen checks uitvoeren op bestandsformaten van Revit, Navisworks en IFC (via Solibri Model Checker). Ook uw Revit Families of bibliotheek in het geheel kunnen wij controleren.

Wilt u meer weten over onze modelcontroles? Neem dan contact met ons op

Fields marked with * are required