Juridisch

Dit onderdeel van de website geeft u een overzicht van de standaard juridische documenten die Bimforce hanteert:

  1. Privacy Policy. Dit document geeft weer hoe Bimforce omgaat met uw persoonlijke informatie.
  2. Licentieovereenkomst (End User License Agreement of EULA). Dit document geeft de standaard overeenkomst weer die u met Bimforce aangaat als u gebruik maakt van onze software.
  3. Algemene Voorwaarden. Dit document geeft de algemene voorwaarden die wij hanteren indien wij voor u werkzaamheden verrichten.

Gezien het internationale karakter van onze software hebben we de Privacy Policy en de EULA enkel in het engels opgesteld. Hiermee voorkomen we dat er door nuanceverschillen in de vertaling van deze documenten discussie kan ontstaan over de inhoud. De Algemene Voorwaarden zijn wel in Nederlands en Engels opgesteld.