Bimforce levert oplossingen voor Informatiebeheer in BIM processen, zowel standaard producten als maatwerk toepassingen. Hierbij hanteren wij voor al onze oplossingen een eenduidige visie:

BIM is een datagestuurd proces dat een “Digital Twin” van het daadwerkelijke gebouw mogelijk maakt. Deze Digital Twin kan gebruikt worden voor het uitwisselen en beheren van gebouw informatie en het aansturen van fysieke bedrijfsprocessen, dit alles gedurende de gehele levenscyclus van het gebouw. Onze software is bedoeld om deze bedrijfsprocessen te verbeteren en vergemakkelijken.

Hierom ontwikkeld Bimforce software die overdracht van informatie tussen deelnemers in het BIM proces mogelijk maakt. Op de volgende pagina’s leest u meer over onze oplossingen.